Ringstand 58c sztuk kilka, czyli Betonowe pomniki historii

wykopany tobruk

Wiele ludzi codziennie mija takie schrony, przechodzi obok nich, nie mając nawet pojęcia, że właśnie mijają niemiecki mały schron bojowy z czasów II wś potocznie nazywany „Tobrukiem”. Nazwa ta wywodzi się z faktu wykorzystania schronu typu Ringstand 58c podczas walk o Tobruk w Afryce Północnej.

Ringstand 58c przy drodze

Konstrukcja i dane techniczne schronu Ringstand 58c

Schron typu Ringstand 58c, (a było ich kilka rodzajów) posiadał dwa przedziały. Jeden dolny ze składem amunicji, oraz będący schronieniem dla załogi. Drugi górny przedział dostępny po pokonaniu trzech schodków służył do prowadzenia ognia poprzez otwór w stropie.
Cały schron wkopywano w ziemię, znaczy już podczas budowy wzniesiono go w wykopie. Ponad poziom gruntu wystawała tylko korona otworu strzelniczego, oraz od boku schronu, poprzez sieć okopów było dostępne wejście.
Załogę schronu zwykle stanowiło dwóch żołnierzy, jeden prowadził ogień, natomiast drugi podawał amunicję.
Dość sporą zaletą schronu stanowiły jego małe rozmiary utrudniające jego wykrycie i zniszczenie. Bunkry te często umieszczano na obrzeżach lasu, co jeszcze bardziej utrudniało jego odkrycie. Drugą zaletą była łatwość, szybkość oraz niskie koszty budowy, sprzyjało to powszechnemu stosowaniu ich jako elementów fortyfikacji polowych.

z rowerem

Za uzbrojenie schronu najczęściej służyły: MG 34 lub MG 42. Ogień prowadzono poprzez wystawienie karabinu na dwójnogu przez otwór strzelniczy. W wielu schronach można zauważyć resztki stalowej obręczy, na której wystawiano karabin na stalowej obrotnicy, celem ułatwienia prowadzenia pewnego, stabilnego ognia praktycznie dookoła schronu.
Żołnierz prowadzący ogień stał na stopniach, a według niemieckiej instrukcji na skrzyni amunicyjnej. Natomiast w razie zagrożenia chował się do środka schronu kucając.
Typowa konstrukcja Ringstandów 58c często podlegała modyfikacją, czyli np. montowano na nich stanowiska dla moździerzy, a czasami nawet wieże czołgowe. Zdarzają się także wersje o wzmocnionych ścianach, czyli 60 cm lub 80 cm, a ściany te już w wersji domyślnej miały 40 cm grubości. Na wykonanie schronu używano 11m^3 betonu.

Ringstand 58c na polu
Ringstand 58c
Ringstand 58c rysunek2
Porośnięty bunkier