Kujawska “golgota”, czyli kaplica pw. świętego krzyża

Kaplica Pw. Świętego krzyża

Na wzgórzu w małej kujawskiej miejscowości zwanej Grójec znajduje się tzw. golgota, czyli kaplica pw. Świętego krzyża, której drewniany pierwowzór powstał w XVIII wieku.
W latach 70. XVIII wieku zamieszkał tutaj pustelnik Antoni Romalewski, a w 1830 roku przybył tutaj z wizytą ojciec święty Pius VIII.

Kaplica Pw. Świętego krzyża

Kaplica postawiona przez Sikorskiego, czyli historia

Grójec, czyli wieś będąca do połowy XIX wieku w posiadaniu rodziny Sikorskich herbu Cietrzew. W roku 1779 dziedzic Teofil Sikorski postawił na miejscu dawnego grodziska drewnianą kaplicę pw. świętego Krzyża. Wtedy też za obopólną zgodą lokalnego biskupa jak i dziedzica zamieszkał tutaj pustelnik Antoni Romalewski. Na swoją własną prośbę pochowano go bez trumny, we wnętrzu ołtarza w pozycji klęczącej przed krzyżem (jego szczątki odkopano podczas prac renowacyjnych kaplicy).

Kaplica Pw. Świętego krzyża

Rokiem 1830 z pielgrzymką przyjechał tutaj ojciec święty, który to podarował parafianom relikwię krzyża świętego, udzielił on także odpustu zupełnego obecnym tam mieszkańcom, na pamiątkę tego wydarzenia w pierwszą sobotę maja, oraz w sobotę po 8 września odbywają się tam msze połączone z odpustem.

W opisywanej kaplicy Podczas powstania styczniowego ukrywała się grupa powstańców, a podczas niemieckiej okupacji schronili się tutaj okoliczni mieszkańcy.
Po drugiej połowie XIX wieku Grójec przeszedł do majątku Wodzinskich, a ostatnią przedwojenną właścicielką była Teresa Sojecka.

Drewniana zabytkowa kaplica będąca od dawna nieremontowana uległa w 1973 roku zawaleniu.
Rokiem 2001 obok dawnej zawalonej kaplicy zbudowano dom pustelnika, a także kamienną golgotę z krzyżem i figurami. W 2002 roku kaplica została odbudowana na starych fundamentach, zostało także doposażone jej wnętrze.

Obok murowanej kaplicy znajduje się krzyż oraz zadaszenie służące do odprawiania mszy na świeżym powietrzu.
Ze wzgórza rozciąga się także piękny widok na okoliczne tereny.

Galeria