Opuszczony dwór wielkopolskiego powstańca.

Opuszczony dwór

W latach międzywojennych właścicielem dworu był Edward XXX. Był on powstańcem wielkopolskim, i z tego powodu znalazł się na listach proskrypcyjnych. Niemcy rozstrzelali go w pierwszych dniach wojny na polu w Srebrnej Górze, a opisywany jego dwór przeszedł na własność Niemców. Po wojnie był tam poprawczak, mieszkania, a na końcu stan obecny, czyli opuszczony dwór, odwiedzany jedynie przez mi podobnych ludzi.

Opuszczony dwór

Opuszczony dwór z 2 poł. XIX wieku, czyli skrócona historia

W 1623 wieś w której znajduje się dwór kupił starosta Wojciech. Wieś ta pozostawała w jego rękach do 2 poł XVII wieku kiedy to cesję majątku po jego żonie otrzymał Maciej. Około roku 1880 dla rodziny wyżej wspomnianego powstańca powstaje dwór, powstaje on na miejscu starszego drewnianego założenia.  Następnie dwór ten jak już wspominałem, przechodzi w ręce niemieckie, a 14 lat później dwór razem z całą wsią wystawiono na przymusową licytację, na której nabył go dotychczasowy dzierżawca. Wraz z początkiem XX wieku dwór wraca do swoich prawowitych właścicieli, a dokładniej do wspomnianego powstańca. Pod jego zarządem majątek liczył około 310 ha, w tym 300 ha ziem uprawnych, 10 ha łąk, oraz trochę nieużytków.

 

W latach powojennych majątek znacjonalizowano, oraz utworzono PGR. Po tym PGR-ze utworzono w nim zakład poprawczy, a następnie mieszkania. W międzyczasie przeszedł remont (na szczęście nie taki jak Dwór w Sartowicach gdzie praktycznie zniszczono wszelkie zdobienia). Przez pewien okres mieścił się tu zakład remontowo-budowlany. Obecnie dwór jest opuszczony i czeka na swojego kupca.

Opuszczony dwór