Most w koronowie, czyli unikatowy Zabytek techniki

Most w Koronowie

W Koronowie jest most, i to nie byle jaki most, bo będąc wysokim na 18 metrów jest najwyższą tego typu konstrukcją w Europie. Most w Koronowie niedawno, bo w 2014 roku wyremontowano i służy teraz jako ścieżka rowerowa/przejście dla pieszych. A będąc na jego środku można podziwiać piękne widoczki na Brdę.

Most w Koronowie

Kolejka wąskotorowa napotkała pod Koronowem Brdę

Rokiem 1895  rozpoczęła funkcjonowanie pasażerska kolei wąskotorowa, miała ona połączyć Bydgoszcz z Koronowem. Długość jej trasy poprowadzona torami o rozstawie 600 mm wynosiła ponad 2 km. W pewnym momencie trasa napotkała rzekę Brdę, i akurat w tym miejscu płynie ona w dość głębokiej dolinie. Więc postawiono most o długość 120 metrów i wysokości 18. Most, jaki wtedy postawiono do tej pory dzierży zaszczytne miano najwyższego mostu kolejki wąskotorowej w europie. 

Most w Koronowie

Kolei już nie ma wiadukt pozostał

Kolej zakończyła swe działanie 1 października 1969 roku , pozostało po niej kilka mostów/wiaduktów, między innymi ten w Koronowie. Następnie przez dwadzieścia trzy lata most służył ruchowi towarowemu który co jakiś czas nim przejechałby w 1992 roku ostatecznie wyjść z zamierzonego użytkowania. Od tego czasu pełnił wyłącznie role kładki dla mieszkańców Okola i Stopki, skracając tym samym drogę pieszym i rowerzystą. Rokiem 2011 most w Koronowie zamknięto, w trakcie roztopów pojawiło się osuwisko przy jednym z przyczółków. W znaczny sposób zagroziło to bezpieczeństwu samej przeprawy, jak i korzystającym z niej osób.

Most w Koronowie

Kontrukcja stalowa, ażurowa

Most w Koronowie usytuowano na południe od zabudować miejskich, w jego bliskiej okolicy funkcjonuje oczyszczalnia miejska. Most wybudowany został prostopadle do głębokiej na 18 metrów doliny Brdy.
Składa się on z czterech wolno podpartych kratownicowych dźwigarów. Jazda górna, dolny pas paraboliczny. Konstrukcja przęseł oparta jest na dwóch przyczółkach ceglanych, oraz trzech stalowych, kratowych filarach. Jeden z nich od strony Koronowa, oraz dwa od strony Bydgoszczy. Cała konstrukcja mostu połączona jest za pomocą nitowania, oraz jest symetryczna względem środkowego filara. Dwa Skrajne przęsła mają rozpiętość 24,96 m i wysokość 2,5 m, natomiast dwa środkowe rozpiętość 34,00 a ich wysokość wynosi 3,40. Skrajne podpory mostu stanowią posadowione na stokach przyczółki ceglane, a podpory pośrednie to stalowe filary kratowe na fundamencie ceglanym wzniesionym powyżej poziomu terenu. [1]

Most w Koronowie
Rysunek mostu [1]

Kolejowa linia wąskotorowa z Bydgoszczy do Koronowa

W latach 1891-1892 założona została spółka budowy kolei wąskotorowej. W założycielskim składzie znaleźli się lokalni przedsiębiorcy, producenci rolni, kupcy, oraz niemiecka firma Ostdeuche Kleinbachn Aktion Gesellschaft (w wolnym tłumaczeniu Wschodnioniemieckie Towarzystwo Akcji Wąskotorowej). Wiosną roku 1892 w kilku miejscach jednocześnie  rozpoczęto prace budowlane, układano tory, budowano mosty i dworce. Linię mającą 600 mm rozstawu szyn otwarto 18 maja 1895. W czerwcu po swoim uruchomieniu kolei ta przewoziła do 2500 pasażerów. Często podróżowali nią mieszkańcy Bydgoszczy do pobliskich uzdrowisk w Opławcu i Smukałach. Latem do składu kolejki doczepiano specjalny wagon do przewożenia kajaków.
W czasach dwudziestolecia międzywojennego pociągi biegnące tą trasą zatrzymywały się na stacjach: Koronowo, Okole, Kopania Gościeradz, Wtelno, Morzewiec, Tryszczyn, Smukała, Opławiec, Czyżkówko, Bydgoszcz. Przejechania całej liczącej sobie 24,5 km trasy trwało godzinę i 22 minuty.
1 marca 1992 roku kolei ta przestała oficjalnie istnieć. Pozostało po niej tylko kilka wiaduktów/mostów i trochę zarośniętych zapomnianych torów. A można było inaczej…

Źródła:
1.zabytek.pl

Galeria