Kościół św. Bartłomieja w Samoklęskach i witraże Matejki

Kościół św. Bartłomieja w Samoklęskach

Historia świątyni p.w Bartłomieja w Samoklęskach oraz parafii zaczyna się w 1 poł XIV wieku dzięki Pałuką, którzy to założyli i wyposażyli budynek wtedy jeszcze drewnianego kościoła, wraz z parafią. Parafia ta została wydzielona z parafii Szubińskiej wraz z jej założeniem. Dokładniej wszystko zaczęło się w 1404 roku, kiedy to proboszczem był Mikołaj.

Nieznany fundator i dwa remonty

Kościół św. Bartłomieja w Samoklęskach
pałukowie - herb
Herb Pałuków

Kościół Bartłomieja w Samoklęskach istniał jako drewniany do roku 1677, kiedy to nieznany z imienia fundator zastąpił go nowym… także drewnianym, ale prawdopodobnie na szkieletowej konstrukcji, odrestaurowano go w 1877 roku.
Kościółek był dość niewielki, więc 7 lipca 1888 roku podjęto decyzję o budowie kolejnego kościoła w tym samym miejscu. W związku z tym dotychczasowy kościół został rozebrany w 1891 roku. Całe przedsięwzięcie zainicjował ówczesny proboszcz ks. Antoni Wyderowski, jednak nie udało mu się tego skończyć, więc jego dzieło zostało dokończone przez zastępcę, czyli ks. Górskiego, będącego proboszczem parafii w Rynarzewie.

Budowa została zakończona, a świątynia poświęcona w 1892 roku przez proboszcza z parafii w Słupach ks. dziekana Sobeckiego. Jednak już poświęcona świątynia nie była ukończona, więc niedokończoną wieżę przykryto słomą. Wyposażenie nowo powstałej świątyni prawdopodobnie z finansowych powodów powstawało w dwóch etapach. Równocześnie z powstawaniem świątyni wykonane zostały: ołtarz główny, wraz z chórem muzycznym i prospektem organowym w latach 1892-1893. Natomiast pozostałe elementy, czyli ołtarze boczne, niestety niezachowana ambona, oraz witraże sprawione są dzięki staraniom obecnego proboszcza ks. Antoniego Lewickiego ze składek parafian zbieranych w latach 1905-1907.
W 1939 roku świątynia przeszłą gruntowne remonty, czyli cały kościół odmalowano, odnowione zostały ołtarze, chór oraz ławki.

Budowla z neogotyckim charakterem, czyli architektura

Kościół św. Bartłomieja w Samoklęskach