Wiatrak jest jak człowiek, żyje, porusza sie, I czuje. Czyli wiatrak koźlak

koźlak

Dawnymi czasy w prawie każdej polskiej wsi można było spotkać wiatraki tego typu, potocznie zwanego „koźlak”. Do czasów dzisiejszych ostało się ich jeszcze dość sporo, aczkolwiek w bardzo różnym stanie. Od całkowitej ruiny, poprzez opuszczone, powoli idące w stronę bycia ruiną, aż do pięknych, zadbanych zabytków zdobiących okoliczną wieś. Nazwa wywodzi się od tzw. kozła, na którym osadzano oś wiatraka zwaną słupem, umożliwiał on obrót całego wiatraka do kierunku wiatru. Oba opisywane wiatraki są przedstawicielami tej ostatniej grupy, jednakowoż należy zaznaczyć, że wiatrak zlokalizowany w Chodczu należy do niej od niedawna.

koźlak

Wiatrak zostaje połowany do życia.

Wnoszenie wiatraków było procesem dość skomplikowanym. Oprócz wiedzy o konstrukcjach ciesielskich opierało się ono o znajomość mechaniki, wiatru, oraz pracy urządzeń mielących, by podczas pracy takiego wiatraka obyło się bez ofiar w ludziach.
Wiatrak „powoływano do życia” (tak mówili młynarze o procesie budowy wiatraka) wyłącznie ze specjalnie wybranego na tę okazję drewna. Takie drewno musiało nie tylko wytrzymać wieloletnie obciążenie, ale także być dość lekkie aby nie zwiększać nadmiernie oporów toczenia. Powinno też nie nasiąkać zbytnio wodą, by nie osłabiać elementów składowych wiatraka.
O takie drewno dbano już od sadzonki, usuwając z jego otoczenia zbędne rośliny, by zapewnić mu wystarczająco dużo światła i miejsca. Odpowiednio wybierano też porę jego ścięcia (zimą, „gdy księżyc maleje”) i długo oraz powoli suszono.

koźlak

Do użycia w budowie wiatraka nie dopuszczano drewna na którym rosła jemioła, a także trafionych piorunem. Ponadto, aby uniknąć nieszczęścia, nie używano drzew które przewracając się zabiło człowieka. Nie wykorzystywano także drewna już raz użytego podczas budowy innego wiatraka, chciano w ten sposób uniknąć mieszania się dusz obydwu wiatraków. Na powstanie wiatraka wybierano specjalne wietrzne miejsce. Na nim wytyczano obszar obrotu dyszla, od teraz zwany młyniskiem. Powinno być ono wolne od wszelkich przeszkód, i traktowane było jako święte. Znaczenie symboliczne miało także ustawienie podwalin wiatraka zgodnie z kierunkami świata, wtedy jego sztember stawał się symboliczną osią świata. Poza tym wiatrak sakralizowano, umieszczając na nim magiczne, atropaiczne, lub też religijne napisy a często także krzyże. W ten sposób powstały młyn praktycznie stawał się świętym miejscem, w którym ziemia spotyka się z kosmosem, a młynarz stawał się kapłanem tejże świątyni.

koźlak

Koźlak tańszy i budowie i w odbudowie

Wiatraki typu „koźlak” są najstarszym typem młynów w Europie. Są one najczęściej spotykanymi wiatrakami w Polsce, głównie z powodu, iż są tańsze od innych w budowie, jak i ewentualnej odbudowie. Na przykład od wiatraków typu „holender”, które mimo większej odporności na ogień były mało popularne z powodu ceny, ponieważ były w większej części murowane. Natomiast koźlaki budowano wyłącznie z drewna. Koźlaki posadowione są na kamiennym, łączonym zaprawą fundamencie. Na tym fundamencie postawione są tzw. podwaliny wiatraka wraz ze słupem zwanym sztembrem, który stanowi główną oś młyna. Do wysokości tzw. siodła sztember na krzekrój kwadratowy, powyżej przechodzi w przekrój koła. Jego głowicę przed rozszczepieniem zabezpiecza się żelazną obręczą, a w zwieńczeniu umieszcza się capik łączący się z gniazdem w belce mącznej. By ta belka należycie i bez przeszkód pracowała, smarowano jej łoże sadłem wieprzowym.

koźlak

Siodło wiatraka tworzą cztery płaskie belki, one też stanowią podstawę podłogi poziomu pierwszego wiatraka. Ścianę odwietrzną wzmacniano dodatkowym pionowym słupem. Całość nakrywał dach z naczółkiem od strony „śmigów”, miało to na celu ochronę dachu przed zerwaniem podczas awarii i odgięcia się któregoś ze śmigów. Od przeciwnej strony często tworzono tzw. wystawę, czyli wysuwano ostatni poziom wiatraka poza obrys niższego poziomu. W wystawce tej umieszczano wał windy zwany ruflakiem, służył on do wciągania worków z ziarnem i spuszczania worków z produktami przemiału zwanymi mlewem.

Korpus wiatraka jest zbudowany w konstrukcji ramowej i podzielony na trzy kondygnację. Całość jest nakryta dachem gontowym.
U podstawy wiatraka znajduje się dyszel zwany „łogonem” lub „drągiem”, za jego pomocą młynarz siłą mięśni, lub koni obracał wiatrak do wiatru. Cztery charakterystyczne skrzydła zwane śmigami poruszają główną oś zwaną wałem skrzydłowym. Na nim osadzone jest koło (lub dwa koła) pałeczne które napędza urządzenia przemiałowe, czyli ciężkie kamienie młyńskie o średnicy około 120 cm. Wewnątrz młyna instalowano też system kół zębatych pozwalający na łatwy transport zboża i mąki pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami wiatraka.

koźlak

Wiatrak porusza się, czuje i żyje

Młyn jak każdy z nas przed rozpoczęciem pracy musiał się do niej „nastroić”, pomagał mu w tym cieśla, puszczając lub zatrzymując jego skrzydła. Przed pierwszym przemiałem wiatrak trza było poświęcić, a młynarz oswajał i witał się z wiatrakiem klepiąc go po sztembrze. Po „zapoznaniu się” młynarza z wiatrakiem młynarz w ten sposób witał się z wiatrakiem przed rozpoczęciem pracy. Mąka z pierwszego przemiału stanowiła chrzest młyna, mąkę z tego przemiału rozsypywano po młynisku.
Młyny „koźlak” nosiły też imiona, najczęściej były one związane z odczytanym przez młynarza charakterem młyna. Często było to: „Chyży”, „Mruczek”, „Piszczek”, albo też „Kazek”. Przed rozpoczęciem pracy młynarz klepał swojego „kompana” po elementach mówią:

„no i jak tam Kazek, dobrze?”

“dobry wiatr Bolek, trzeba ruszać”

 

Następnie po tym krótkim przywitaniu wchodził na drugą kondygnację i modlił się krótko. W oko tzw. bieguna wkładano też opłatek z wigilijnego stołu, celem zapewnienia dobrego przemiału.

koźlak

Młyn traktowano jak człowieka.

Gdy wiatrak nie pracował, jego śmigi stały w miejscu, a ich konkretne położenie oznaczało konkretne przyczyny przestoje. Gdy śmigła ustawione były wzdłuż korpusu młynarz i jego „kompan” mieli przerwę. Jeśli dwa dolne śmigi były ustawione symetrycznie do korpusu, młyn był nieczynny. Natomiast kiedy patrząc od strony śmigieł, lewe było bliżej korpusu niż prawe młyn wraz z młynarzem świętował, kiedy prawe bliżej niż lewe we młynie lub wsi panowała żałoba.